Miljö och arbetsmiljö

Arbetsmiljö - säker arbetsplats

Alla våra mobilkranförare och betongpump
förare har lång erfarenhet. Vi är på plats och etablerar maskinen innan arbetet ska starta. I besvärliga fall besöker vi arbetsplatsen i förväg för att bedöma underlag och planera var maskinen med stödben kan ställas upp. Detta
borgar för ett säkert arbete utan incidenter.

Arbetsmiljö - ren arbetsplats

Vissa av våra fordon är lämpliga för inomhusdrift, vår högsta
miljöklassning är Euro3 för mobilkran, Euro6 för betongpump. Alla våra typer av bom- och saxliftar går att få med eldrift. Byggkranarna drivs
med 380 Volt och skyliftarna med  220 Volt. Kontakta våra förmän för att få råd redan vid planeringen av arbetet.

Miljö - föroreningar

Alla mobilkranar och betongpumpar har med sig saneringsutrustning vid oljespill från maskinen. Betongpumpen körs alltid iväg till av beställaren anvisad plats för sanering av betong efter färdigt arbete.
  
Miljö - klassning av fordon. 

Se respektive maskin eller kontakta vår förman för genomgång av de fordon och liftar vi har för tätbebyggt område/ inomhusarbete. Vi byter
fortlöpande ut vår maskinpark.

Miljö - vi tänker hållbart på hemmaplan

Båda våra verkstäder och kontor har källsortering och vi har
olje
avskiljare på avloppet i verkstäderna. Vi kör miljö-klassade tjänstebilar. Vår verkstad/ kontor i Falun har uppvärmning med pelletspanna. Vi arbetar aktivt med att sänka vår energiförbrukning.kontor,verkstad Falun