Ansvar och försäkringar

Leveransvillkor för mobilkranar:

AHK 18AHK 18


 
Villkor för betongpumpning:
  Villkor PV 14 PV-14

Försäkringsbolag Zurich och Svedea genom mäklare: www.BRIM.se

Ansvarsförsäkring
10 000 000 kr vid varje skada.
Försäkringen gäller med utvidgat
skydd för entrepenörer enligt
Miljöskadelagen samt med utvidgat
skydd för skada på s k omhändertagen egendom.
Försäkringen gäller inom Norden

Lyftansvar 1 000 000 kr.
Ansvarsförsäkring avseende skador
på gods under lyft.
Notera att försäkringsbeloppet
endast gäller om detta
överenskommits i kontrakt,
annars gäller ASKOM 09s regler.

Lyft_06