Tadano GR300EX

Läs mer på:www.tadano.se

Förare

 Anders Jansson

070-3294142

 

KranarMars12.3