Betongpumpar

Vi har två betongpumpar,
storlek och modell se meny ovan.

Extra tillbehör
Betongfördelare, läggrör, slang
U-V ventil.
Våra pumpar är utrustade med
avstängningsventil i masten och
valvstav och omformare.

Villkor PV 14Leveransvillkor PV 14.pdf

Bokning hos Thomas Betong

0104-505000

Jun-Jin JX-Z3715 upprest framför BOkranar